In de Noord-Groningse Linhorst-Homanpolder bij Pieterburen werd op 22 september jongstleden een niet alledaags zoogdier gezien. Tijdens de oogst van een perceel maïs dook ineens een wasbeheerhond (Nyctereutes procyonoides) op uit het gewas. Het dier was absoluut niet schuw en wandelde rustig, tussen de landbouwmachines door, richting een rietsloot waarin het verdween. Door de chauffeur van de maïshakselaar kon bijgevoegd bewijsplaatje worden gemaakt. Hoewel deze foto niet van topkwaliteit is, is hierop toch duidelijk een wasbeerhond te zien. Omdat de wasbeerhond in Nederland nog niet erg talrijk is ontbreken ook foto’s van deze soort. Uit landen waar wasbeerhonden algemeen voorkomen zijn veel meer foto's van het dier in omloop. In 2004 is ook al eens een wasbeerhond gemeld uit Noord-Groningen. Deze waarneming werd gedaan in het agrarisch gebied tussen Winsum en Onderdendam en betrof een dood verkeersslachtoffer (Anonymus, 2004). Naast deze beide waarnemingen zijn in Groningen meldingen bekend uit Oost-Groningen (nabij de Duitse grens) en de omgeving van de stad Groningen. Ten opzichte van deze waarnemingen liggen de waarnemingen bij Pieterburen en Winsum/Onderdendam vrij geïsoleerd. Van zwervende wasbeheerhonden is echter bekend dat deze grote afstanden kunnen overbruggen.