Er bestaat een vreemde alliantie tussen vleermuizen en virussen. Vleermuizen blijken gevoelig te zijn voor een heel waaier aan virussen, maar infectie verloopt vaak zonder ernstige ziekte. Daarmee vormen zij een ideaal virusreservoir. Onder de 66 virussoorten die wereldwijd bij vleermuizen werden aangetroffen, bevinden zich enkele voor mensen belangrijke ziekteverwekkers. Zo bleken recent sommige vleermuissoorten in Centraal Afrika het reservoir te zijn voor het gevreesde Ebolavirus, in West-Afrika voor het Marburgvirus en in China voor het SARS coronavirus. Dit artikel beschrijft de rol van vleermuizen als mogelijk reservoir en vector van rabiës in België. Europa en de rest van de wereld. Er is opvallend veel gelijkenis tussen virologie en informatica. Een computervirus is net als een biologisch virus een klein pakketje informatie dat zich nestelt in onze biologische software, met als bedoeling zichzelf te vermenigvuldigen en vandaar te verspreiden naar andere individuen. De bytes van een computervirus zijn daarbij vergelijkbaar met de nucleotiden van een biologisch virus. Nucleotiden zijn de bouwstenen van de genetische code, die een soort blauwdruk van het leven bevatten. Rabiësvirussen (hondsdolheid] hebben slechts 12.000 van dergelijke nucleotiden.