Als je in je browser het trefwoord "konijn” intypt, dan krijg je de meest uiteenlopende resultaten: tot het beangstigende – voor mij althans – "gemarineerd konijn met krielaardappelen" toe. Als je informatie over de levende species zoekt, kom je gegarandeerd op één van de vele knuffelsites terecht waar het konijn als troeteldiertje of geliefkoosd fokbeest wordt opgevoerd. Wat ontbreekt is informatie over de wilde soortgenoot, tenzij je kickt op één van de vele ziektes waarmee langoor af te rekenen krijgt. Nochtans valt er over dit beestje veel te vertellen. Zo speelt het tegenwoordig een vooraanstaande rol in het natuurbeheer: niet als pestsoort 1 maar als redder van een sterk bedreigde diersoort. Welke soorten zoal gebaat zijn met de aanwezigheid van konijnen, kom je tegen betaling te weten in een samenvattend artikel van Lees en Bell 2; niet letterlijk op te vatten uiteraard. Beide auteurs leveren een uitgebreid overzicht van de effecten van konijnen op hun leefgebied en de gunstige gevolgen daarvan op andere soorten. Eén van die beestjes die het momenteel moeilijk heeft gekregen, omdat het aantal kleine grazertjes fel is afgenomen, is de Iberische lynx 3 en 4. De populatie van de lynx op het Iberische schiereiland is inmiddels zo klein geworden dat hij er het loodje dreigt bij neer te leggen. Reden genoeg om in actie te komen. Zowel in Spanje als in Portugal zijn met internationale hulp 5 programma's opgezet om de endemische lynx voor uitsterven te behoeden 6. Naast het kweken van lynxen exsitu 7 vormt het herstel van de konijnenpopulatie één van de belangrijkste actiepunten 8. Het herstel van het konijnenhabitat moet de aantallen opdrijven en de lynx verzekeren van voldoende voedsel. Hiervan profiteren gelijk ook nog verschillende andere soorten waaronder enkele grote roofvogelsoorten zoals de Spaanse keizerarend. Hoe men de konijnenpopulatie wil herstellen wordt uitvoering uitgelegd in tal van publicaties waarvan er twee aan te bevelen zijn 9 en 10.