In Nederland worden in tientallen opvangcentra egels opgevangen. Door nieuwe eisen van de overheid moeten veel kleine opvangcentra echter de deuren gaan sluiten. Els Poel Hellinga, zelf al 27 jaar actief in de egelopvang, vindt dit een slechte zaak en vreest voor de toekomst van de egelopvang in Nederland. In 1984 stond er een oproep in de krant aan mensen die egets opvingen om in Amersfoort bij elkaar te komen. Iedereen was er erg gelukkig mee om samen te kunnen praten over het opvangen en verzorgen van dit bijzondere inheemse dier. Nog niet bedreigd, maar wel talloze maten in moeilijkheden door gevaren als verkeer, gif, verstoring van nesten en het verdwijnen van zijn leefmilieu bijvoorbeeld door de verstening van tuinen. De meeste van de veertig opvangcentra die er in die tijd waren, hadden at de benodigde vergunning.