Met een proef is gezocht naar een antwoord op de vraag of ransuilen liever geen spitsmuizen eten. Bij de monitoring van muizen via braakballen is een goed antwoord op deze vraag van groot belang.