In 1991 schreef Jaap Mulder in een bijdrage in Zoogdier over ‘De geheimzinnige jeugd van het konijn’. Hij rapporteerde uitgebreid over de zorg die konijnen aan hun jongen besteden.