In de gemeenten Herenthout, Grobbendonk en Nijlen werd van mei tot oktober 2001 een inventarisatiestudie uitgevoerd om de ecologische vereisten en landschapseisen voor vleermuizen te onderzoeken (Boeckx & Lefevre 2002). In deze studie werd onderzocht welke habitatelementen in agrarisch gebied noodzakelijk zijn om goede verbindingen te creëren voor vleermuizen. Dit project kadert in een grootschalige studie, die door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), in opdracht van de Vlaamse Minister bevoegd voor Landbouw en Leefmilieu, werd uitbesteed aan Natuurpunt vzw.