Sinds 24 april 2007 is Nederland een unieke pilot in de natuurbescherming rijker. Op die dag werden drie wisenten Bison bonasus uitgezet in een omheind deel van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, het Kraansvlak. Een jaar later werden hier nog eens drie dieren aan toegevoegd. Joris Cromsigt en Hubert Kivit zetten de eerste voorlopige resultaten van het ecologisch onderzoek naar de wisenten in het Kraansvlak uiteen.