De boommarter staat bekend als een ‘discrete’ soort, waarvan de aanwezigheid soms jarenlang onopgemerkt kan blijven in een gebied dat nochtans bewoond is. Toch laat het intussen geen enkele twijfel meer, na zowat een decennium over gans Vlaanderen intensief verkeersslachtoffers onder de marterachtigen te hebben ingezameld, dat we te maken hebben met een extreem zeldzaam dier.