De grijze dolfijn is een dwaalgast in de zuidelijke Noordzee. Voor België was deze soort nog nooit gedocumenteerd. Het project ‘De Zee van Toen’ bracht daar verandering in.