Op 5 december 2008 reed ik langs de binnenduinrand van de duinen van Goeree ter hoogte van het natuurmonument de Kwade Hoek toen er plotseling een klein hert voor de auto sprong. Aanvankelijk dacht ik te maken te hebben met een ree (Capreolus capreolus).