De Zoogdiervereniging ontvangt steeds vaker meldingen van ontsnapte of losgelaten individuen. Deze ontwikkeling roept de vraag op welke impact deze uitheemse eekhoornsoorten in Nederland kunnen hebben op de inheemse rode eekhoorn (Sciurus vulgaris) en welke andere (ecologische en economische) schade ze kunnen veroorzaken. De Zoogdiervereniging heeft daarom een risicoanalyse uitgevoerd, in opdracht van het Team Invasieve Exoten.