Mede naar aanleiding van het zeer informatieve stuk van Van Gucht en Le Roux in de Zoogdier van winter 2008 (Zoogdier 19-4) willen wij graag een oproep doen voor het goed en veilig verzamelen van dode of zieke vleermuizen in Nederland.