Leidt de nieuwe leefgebiedenbenadering van minister Verburg tot meer mogelijkheden om soepel om te gaan met korenwolf en andere beschermde soorten bij bouwprojecten? Stefan Vreugdenhil van de Zoogdiervereniging waarschuwt voor naïef optimisme.