De noordse woelmuis (Microtus oeconomus arenicola) is geclassificeerd als kwetsbaar op de Rode Lijst van Bedreigde Zoogdiersoorten. De verspreiding is met meer dan 25 procent verminderd ten opzichte van het referentiejaar 1950. De soort komt op dit moment nog in vijf regio’s in Nederland voor. Tussen deze regio’s vindt geen genetische uitwisseling meer plaats en binnen deze regio’s leidt versnippering tot steeds kleinere, van elkaar geïsoleerde deelpopulaties. Gaat deze oer-Hollandse soort uit ons land verdwijnen?