De noordse woelmuis kan alleen overleven bij extreme terreinomstandigheden, anders pikken andere woelmuizen zijn plek in. Door plannen om de spuicapaciteit in het IJsselmeer te vergroten zal de Makkumerwaard naar verwachting minder vaak overstromen. Daarnaast zijn de commerciële rietteelt en het huidige natuurbeheer in het gebied niet aangepast op de noordse woelmuis. Met een aantal simpele maatregelen, zoals cyclisch maaien, kan er echter veel verbeterd worden voor dit beschermde en endemische knaagdier.