Het muskusrattensymposium van de Zoogdiervereniging van 16 april is een succes geworden. De deelnemers bespraken alternatieven voor de huidige wijze van muskusrattenbestrijding. Die blijken er wel te zijn, maar er is tot nu toe nog geen veldonderzoek naar gedaan. De dagvoorzitter, Jos Teeuwisse, concludeerde dat er dringend behoefte is aan experimenten in het veld.