Al heel wat jaren worden kleine zoogdieren gevangen voor onderzoek. Bij het vangen van met name bosspitsmuizen met behulp van inloopvallen blijkt dat de mortaliteit hoog kan zijn. Er heerst een discussie onder onderzoekers over de controlefrequentie, waarbij de nadruk ligt op het eventueel verhogen van deze frequentie. Een onderzoek in de Nieuwkoopse Plassen moest meer duidelijkheid bieden.