De Zoogdiervereniging, ARK Natuurontwikkeling en Alterra-WUR hebben een onderzoek uitgevoerd naar mogelijke nieuwe Nederlandse leefgebieden voor het wild zwijn. Uit dit onderzoek blijkt dat in tientallen natuurgebieden in Zuid-, Midden- en Oost-Nederland plek zou kunnen zijn voor het wild zwijn. Op dit moment mogen wilde zwijnen slechts in twee gebieden voorkomen, maar rukken ze op diverse plaatsen op.