Op veel locaties binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie wordt een herontwikkeling voorzien. Bekend is dat de forten van deze linie een grote waarde hebben voor overwinterende vleermuizen. Uit onderzoek van de Zoogdiervereniging blijkt echter dat ook buiten de wintermaanden belangrijke vleermuiswaarden aanwezig zijn.