Een internationale adviescommissie onderzocht hoe het beste kan worden omgegaan met de Heckrunderen, konikpaarden en edelherten in de Oostvaardersplassen. Hoe wetenschap nuances brengt in een discussie met hoog oplopende emoties.