Het herkennen en duiden van diersporen is niet alleen een leuke bezigheid, het draagt ook bij aan de kennis over welke zoogdieren zich in een gebied ophouden. Sporen zijn vaak de eerste aanwijzing dat een bepaalde soort aanwezig is. In deze reeks wordt telkens een aantal typische sporen van een soort of soortgroep voor het voetlicht gebracht. Deze keer gaat het over muizen.