In een stadspark in Ridderkerk, onder de rook van Rotterdam, werd in 2010 op de plukplaats van een sperwer (Accipiter nisus) het stoffelijke overschot van een laatvlieger (Eptesicus serotinus) aangetroffen. Bij het naslaan van enige literatuur kwam aan het licht dat het vangen van vleermuizen door sperwers een zeer zelden beschreven aangelegenheid is. Naar aanleiding hiervan rees bij de auteurs de vraag welke rol vleermuizen spelen als prooi van dagroofvogels.