Het is reeds lang bekend dat de Europese bever (Castor fiber) als grootste Europese knaagdier en notoir dammenbouwer een ingrijpende invloed heeft op het rivierenlandschap en het waterbergend vermogen sterk verhoogt. In ons onderzoek gingen we na in welke mate beverdammen in een Ardense rivier piekdebieten bufferen en zo overstromingen tegengaan.