Sinds het eind van de jaren tachtig staan defensieterreinen nadrukkelijk op de natuurkaart van Nederland. Defensie slaagt er steeds beter in om, binnen haar formele taakstelling, het gebruik en het beheer van haar terreinen af te stemmen op de waarde voor natuur, landschap en openluchtrecreatie. Aan de vooravond van een nieuwe belegging van het vastgoed van de Krijgsmacht, is het een goed moment voor een blik op het ruimtegebruik door Defensie. Een ding is zeker: hoe de herbelegging van de defensiefuncties over het land ook zal zijn, ruimte en aandacht voor zoogdieren zal er in ieder geval blijven.