In een artikel eerder dit jaar ben ik in het kader van het Jaar van de Vleermuizen de uitdaging aangegaan om meer systematisch te overdenken hoe de vleermuizen ervoor staan. Daarbij lag de focus op de trends in aantallen, voorkomen en verspreiding en de (her)ontdekking van soorten. Met betrekking tot de vraag “Hoe gaat het met de vleermuizen in Nederland?” belicht ik nu de volgende vragen: Hoe zit het met de wettelijke bescherming en uitvoering daarvan? Bestaat er kennis en draagvlak bij de bevolking en bij de verantwoordelijke professionals?