Eén van de leuke kanten van het Jaar van de Vleermuizen is, dat het in heel de wereld gevierd wordt. En dat nog wel in 2011 én 2012! Het is namelijk een initiatief van de Verenigde Naties (UNEP) en Eurobats. Wat gebeurt er in de verschillende landen en werelddelen? Een wereldreisje op papier.