Tegelijkertijd met de dramatische bezuinigingen die staatssecretaris Bleker op natuur doorvoert, wordt de bescherming van veel plantenen diersoorten drastisch teruggeschroefd. Dit geldt ook voor veel zoogdieren.