Vrijwel direct na de bouw van het ecoduct Terlet werd het gebruik ervan door grotere hoefdieren nagegaan door middel van diersporenonderzoek. Sinds kort kan het gebruik ook gevolgd worden met behulp van webcambeelden. Door gelijktijdige toepassing kan een vergelijking van beide methoden plaatsvinden. Dit artikel beschrijft de eerste resultaten van het webcamonderzoek dat in het afgelopen voorjaar is gestart.