Een zomerkamp van de Veldwerkgroep heeft altijd veel te maken met het betreden van oude, verlaten huizen en boerderijen, rondwaden in beken en rivieren onder oude bruggen, toestemming regelen voor het betreden van oude kerkzolders, de nacht buiten doorbrengen in moeilijke en ontoegankelijke gebieden, steeds weer stoppen en terugrijden bij vermeende verkeerslachtoffers langs wegen en op zoek zijn naar uilen om braakballen te kunnen verzamelen. Activiteiten die je normaal niet zo snel zou ondernemen maar die essentieel zijn om een onbekend gebied op zoogdieren te inventariseren.