Het is bekend dat de bedreigde noordse woelmuis concurrentie kan ondervinden van de veldmuis en de aardmuis. De noordse woelmuis komt nog maar op een beperkt aantal locaties in Nederland voor, waaronder op het eiland Tiengemeten. Maar kan de noordse woelmuis zich hier handhaven, nu de veldmuis zich op dit eiland heeft gevestigd?