Elk jaar vraagt de Zoogdiervereniging extra aandacht voor één van de in Nederland in het wild levende zoogdiersoorten. Na de bunzing, de egel, het wild zwijn en de vleermuizen is het in 2012 de beurt aan de bever. Maar hoe gaat het met de Nederlandse bevers en waarom verdienen zij extra aandacht?