De Europese bever, ook bekend als Euraziatische bever (Castor fiber), spreekt als het grootste knaagdier van Europa tot de verbeelding. Deze semi-aquatische ecosysteemingenieur en strikte planteneter, oefent door het omknagen van bomen en het bouwen van dammen grote effecten uit op het landschap. Op deze manier wordt de omgeving aangepast aan de noden van de bever. Dit zorgt vaak voor een verrijking in fauna en flora. Maar wat zijn de effecten van bevers op het meest dominante zoogdier van de wereld: de mens? En in welke mate zijn we als maatschappij bereid om veranderingen, aangebracht door een ander zoogdier, in onze sterk verstedelijkte omgeving te tolereren?