Jos Teeuwisse (bijna 64) verliet op 1 januari 2012 na bijna zes jaar directeurschap de Zoogdiervereniging. Vlak voor zijn vertrek stelde de redactie hem een aantal vragen. Waarom nu al ‘met pensioen’, hoe kijkt hij terug op de toch wel bewogen periode die de Zoogdiervereniging onder zijn leiderschap doormaakte, wat vindt hij van de politieke ontwikkelingen rond natuur, en hoe moet het nu verder met de natuurbescherming in het algemeen en de Zoogdiervereniging in het bijzonder? Aan het woord is een serieus en betrokken man die onomwonden, gepassioneerd en soms zelfs emotioneel antwoord geeft.