In het kader van het Jaar van de Vleermuizen heb ik in twee eerdere artikelen overdacht hoe het gaat met de vleermuizen in Nederland. In het eerste artikel lag de focus op de trends in aantallen, voorkomen en verspreiding van soorten. In het tweede werd nagegaan of de wet wel werkt en hoe het staat met kennis en draagvlak bij de bevolking en professionals. In dit laatste artikel vraag ik mij af of er nieuwe methoden en technieken voor onderzoek en inventarisatie zijn, wie de nieuwe partners zijn in onderzoek en bescherming van vleermuizen en of we lang gemiste soorten weer mogen verwelkomen in ons land.