Op veel plaatsen in Nederland, en daar buiten, worden windturbineparken gebouwd. Voor het krijgen van meer duurzame energie is dat een positieve ontwikkeling, maar wat zijn de effecten op vleermuizen? In Nederland is daar nog maar erg weinig onderzoek naar gedaan. Het bureau van de Zoogdiervereniging en Bureau Waardenburg gaan hier dit jaar verandering in brengen.

Zoogdier

CC BY-NC-ND 2.0 NL ("Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken")

Zoogdiervereniging

Herman Limpens, Marc van der Valk, Stefan Vreugdenhil, Sjoerd Dirksen, Eric Jansen, Martijn Boonman, & Maurice La Haye. (2012). Effecten van windturbines op vleermuizen. Meten en voorspellen van aantal slachtoffers. Zoogdier, 23(2), 8–9.