Exoten worden beschouwd als een belangrijke bedreiging voor de biodiversiteit en hebben bovendien een belangrijke economische impact. Ook kunnen ze een negatieve invloed hebben op de gezondheid van mens en dier. Wat natuurbehoud betreft moeten we voorkomen dat ze zich kunnen vestigen en moeten we ze zo nodig verdelgen.