De winter is voor veel dieren een moeilijke tijd. Zo ook voor hazen en konijnen. De weersomstandigheden kunnen een behoorlijke invloed hebben op overleving van deze dieren, maar bijvoorbeeld ook op het succes van de voortplanting. Hoe werken deze effecten op individuele dieren door in de populatiedynamiek? Om dat te achterhalen analyseerden we afschotgegevens uit Nederland en Duitsland van de afgelopen 28 jaar.