Enerzijds lijken exoten een welkome aanwinst voor de biodiversiteit. Het zijn weliswaar vreemde eenden in de bijt, maar ze hebben aantrekkingskracht op veel biologen en natuurliefhebbers. Soms worden ze bewust ingevoerd en uitgezet, al dan niet met een doel. Anderzijds zijn er bedenkelijke kanten: faunavervalsing en het verdwijnen van aloude soorten door niche-concurrentie. Hoe is de situatie rond de Nederlandse exoten onder de zoogdieren en welke bedreigingen gaan daarvan uit?