In Nederland is er vaak spanning tussen het natuurbelang en het economische belang. Zo ook in de grensstreek tussen Nederland en Duitsland ter hoogte van Cuijk. Hier moeten volgens het reconstructieplan Peel en Maas zowel de das (Meles meles) als de boomteelt bediend worden. Adviesbureau CLM onderzocht in samenwerking met de Dassenwerkgroep Brabant, de Brabantse Milieufederatie en de ZLTO-afdeling Cuijk dat beide prima samengaan, als bij de inrichting en het beheer van de kwekerijen rekening wordt gehouden met dassen. Daarmee wordt ook nog eens een duurzame teeltwijze gerealiseerd.