Naarmate de bever op steeds meer plaatsen in België en Nederland opduikt, verhoogt het aantal situaties waarin deze grote knager in conflict komt met menselijke belangen. Het komt er nu op aan duurzame oplossingen te bedenken die een samenleven van bever en mens mogelijk maken.