In het vorige nummer van Zoogdier werd gewag gemaakt van nieuwe Vlaamse waarnemingen van de otter na lange afwezigheid. Naar aanleiding van de recente otterwaarnemingen in de provincies Antwerpen en Limburg een terugblik op de woelige geschiedenis van de otter in Vlaanderen.