De Das (Meles meles L.) is een schemer- en nachtdier. Deze marterachtige is momenteel ons grootste landroofdier. Hoe lang zal de Das het in ons land nog uithouden? De Dassen in de Maasvallei worden door overheidsplannen ernstig bedreigd. De Das graaft zijn burchten bij voorkeur in hooggelegen plaatsen, zoals rivierduinen, stuwwallen en andere zandopduikingen. Voor het voedsel is de omnivore Das aangewezen op rijke, laaggelegen weidearealen (uiterwaarden, beekdalen). Hier vindt dit dier zijn hoofdvoedsel: de regenworm.