De Otter is een sterk aan het water gebonden en voornamelijk visetende marterachtige. Men zou denken, dat zijn grootte (lichaam 60 – 90 cm, exclusief de staart van 40 – 60 cm) de Otter onmiskenbaar maakt, maar toch worden tegenwoordig vaak andere bruine, rond en in het water levende, zoogdieren zoals de Mink (Amerikaanse Nerts), de Beverrat of de Muskusrat voor Otters uitgemaakt. Onmiskenbaar echter voor degene, die ooit werkelijk een Otter in het wild heeft mogen aanschouwen, en dat zijn er slechts weinigen. Dit doordat de Otter —om mensen te mijden— voornamelijk ’s nachts leeft; maar vooral ook door de sterke achteruitgang van deze diersoort.