De internationale milieuactiegroep Greenpeace heeft met voldoening vernomen dat Spanje het vangen van walvissen binnen het jaar gaat stoppen. De Spaanse parlementscommissie heeft begin januari 1982 een motie aangenomen voor het bannen van de Spaanse walvisvaart en voor een wereldwijd moratorium met betrekking tot alle commerciële walvisvangst. Greenpeace beschouwt deze stellingname als een resultaat van onder meer de acties voor de Spaanse kust laatste vier jaar. Deze acties werden in nauwe samenwerking met de Spaanse milieugroepen gevoerd. Ze hebben soms geleid tot conflicten met de Spaanse overheid, die op bepaalde momenten zelfs Greenpeace-mensen arresteerde. ’Maar wij wisten steeds dat wij de sympathie van het publiek in en buiten Spanje genoten’, zo zei Greenpeace-woordvoerder Remi Parmentier.