In Nederland lopen vijf miljoen runderen rond; 70 procent daarvan is zwartbont, een kwart behoort tot het roodbonte Maas-Rijn-IJsselvee. Dan zijn er nog zo’n 2% blaarkoppen en het restant -3 procent- bestaat uit zeldzaam geworden veerassen. Voor paarden, varkens, schapen, geiten, kippen en eenden geldt hetzelfde: enkele bekende rassen overheersen en de rest is in de vergetelheid geraakt. Voor die rest is in de laatste tijd de particuliere en wetenschappelijke belangstelling echter weer toegenomen. Zeldzame huisdierrassen worden nu onder meer gezien als een soort genenbank, die in de toekomst van belang kan zijn voor de fokkerij van landbouwhuisdieren.