Het secretariaat (J. Kruithof) berichtte ons dat men het artikel van mevrouw J.M. Wallage over de Bunzing (jaargang 1 (4) : 153- 156) met belangstelling heeft gelezen. Wel vond men jammer dat in het artikel gesuggereerd werd dat er volgens de Nederlandse Vereniging van Bunzingjagers te veel Bunzingen zijn. Wij veroorloven ons u bij wege van dit schrijven op een tweetal aspecten van de bunzingjacht te wijzen, bij gebrek van deelname aan geïnstitutionaliseerde overleg- en beslissingsstructuren aangaande de Jachtwetgeving,