Dood hout en dode dieren vormen een belangrijke schakel in de voedselketen. Dit zal aan de hand van de afgebeelde voedselkringloop van een natuurlijk bos-levensgemeenschap verduidelijkt worden. Natuurlijk bos bestaat uit bomen van diverse jaarklassen, waaronder bomen van grote omvang, rechte en kromme bomen, struiken, planten en bloemen en bezit gevarieerdheid in vorm, kleur, soort, grootte en dergelijke. Het bezit ondoordringbare stukken, waar dieren rust, nest- en schuilgelegenheid vinden, maar ook open plekken waar veel licht de bodem bereikt en daardoor allerlei lichtbehoeftige planten en bloemen een kans krijgen. Open plekken die ontstaan zijn, doordat een boom van enige omvang is omgewaaid en is doodgegaan. Ook kan een open plek ontstaan, doordat een boom van enige omvang van ouderdom doodgaat en omvalt of instort.