Met een kleine meerderheid van 54 stemmen vóór en 50 tégen heeft het Europees Parlement de wens uitgesproken dat Nederland, België en Groot-Brittannië de lozing van radioactieve stoffen in zee onmiddellijk zullen staken. De Europese Commissie kreeg een verzoek om een kaderwet uit te werken die ervoor zal zorgen dat de zee niet meer kan worden bevuild met radioactief afval uit de Gemeenschap. De kwestie was aangekaart door de Duitse socialiste Beate Weber, die er op wees dat zo langzamerhand heel wat mensen afwillen van de lozingen in zee van radioactief materiaal. Demonstraties en petities wijzen daar duidelijk op. Persoonlijk onderschreef ze alle protesten tegen de lozingen omdat er naar haar mening geen waarborg is dat er geen radioactieve straling zal uitgaan van het gedumpte afval. Duizenden jaren, aldus de Duitse, blijven wij met een potentieel gevaar opgescheept zitten.