Enige braakbalgegevens worden besproken, met een kort overzicht per soort. De Kerkuil blijkt zowel in de Schelde- als Denderpolders jacht te maken op Bosspitsmuizen, de meest voorkomende prooidier in het onderzochte gebied. Andere soorten muizen worden in een mindere mate door de Kerkuil geslagen. Vogels vormen slechts 7,02% van het kerkuilmenu. In tabel 1 worden de prooien per gebied weergegeven.